System Wewnętrznej Rodziny, (IFS)

Według starożytnej legendy, dawno, dawno temu g starożytni bogowie, zastanawiali się gdzie najlepiej ukryc sekret wiecznego pokoju i radości.

Nie chcieli, żeby ludzie go znaleźli, zanim będą gotowi go docenić.

Jeden z bogów zaproponował, żeby ukryć go na najwyższej górze.

Na to inny odpowiedział, ze tam znajdą go zbyt wcześnie i zbyt łatwo. 

Kolejny bóg sugerował ukrycie go głęboko w najgęstszym lesie, ale pomysł ten odrzucono z tego samego powodu.

Po wielu., wielu nieudanych debatach, najmądrzejszy bóg zabrał głos i rzekł:

Ukryjmy go w ludzkim sercu, to ostatnie miejsce gdzie go 

Pozostali bogowie pokiwali z aprobatą i tak właśnie ludzkie serce stało się kryjówką sekretu radości i pokoju.

System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie a dzisiaj – przynajmniej niektóre – zachowują się w sposób ekstremalny. 

Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – a teraz czasem przeszkadzają, szczególnie jeśli pojawiają się w każdym aspekcie życia (np. „Kontroler”, „Krytyk wewnętrzny”). SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

Praca metodą Systemu Wewnętrznej Rodziny

  • umożliwia nawiązanie empatycznego, pełnego delikatności kontaktu z własnym wnętrzem
  • wspiera w drodze do porozumienia się z JA, nienaruszonym centrum każdego człowieka, i tworzy więź pomiędzy JA a częściami
  • wita wszystkie nasze części, wsłuchuje się w nie, w duchu poszanowania odkrywa ich historie
  • wyzwala części ze starych, ciążących im ról i tym samym z nieaktualnych, szkodliwych wzorców zachowań
  • łączy ludzi z ich naturalną życiową energią, wspierając przywództwo JA oraz zdolność do samoleczenia.

Długoterminowo

  • wspomaga wewnętrzny system w zachowaniu harmonii i równowagi
  • wzmacnia zaufanie, współczucie, jasność, spokój i przywiązanie do samego siebie i innych ludzi.