Poznając człowieka zapomnij wszystko co wiesz i stwórz psychologię od nowa!

Kognitywistka to nowoczesna dyscyplina naukowo- badawcza i rozwojowa o charakterze synkretycznym i synergicznym. 

Kognitywistyka nie skupia się na wybranych metodach jak np. podejście procesowe, systemowe, psychodynamiczne lub poznawcze, ale eksploruje je wszystkie – wychwytujące te modele i narzędzia, które okazują się najbardziej pomocne i skuteczne w pracy z ludźmi.

Nierzadko coach, socjoterapeuta, mentor – wchodząc w relację z drugim człowiekiem nieświadomie może dokonywać dziesiątków założeń na temat natury ludzkiej i problemów klienta. 

Tymczasem człowiek to indywidualna historia, opowieść, którą jednostka sama sobie opowiada częstokroć powtarzając w niej to wszystko, o czym wcześniej jej opowiedziano. 

Jesteśmy narracyjni, a to oznacza, że opowiedziano nam nasz świat a także opowiedziano naszą osobowość we wczesnym dzieciństwie, następnie utrwalono w młodości, my zaś, dorośli powtarzamy opowiedziane wzorce i schematy jako oczywiste, niezamienialne i nieusuwalne fakty. Z powodu narracji, czyli powtarzanych sobie opowieści cierpimy i odnosimy sukcesy. Jednakże proces ten najczęściej bywa nieświadomy a schematy – zawodne, fałszywe, tylko częściowo dopasowane do rzeczywistości.