PbP jest „językiem serca”,  najpiękniejszym sposobem komunikacji, która zaczyna się od komunikacji z samym sobą.

  1. Komunikacja zaczyna się od słuchania, obserwacji. Słuchania swojego ciała, obserwowania jego reakcji, nie tylko drugiej osoby.
  2. To często co się wydarza budzi w nas emocje.
  3. I właśnie, kiedy wiemy jakie to są emocje,
  4. Możemy nazwać swoje potrzeby.

Znając swoje potrzeby szukamy strategii, czyli rozwiązań. 

Nie rozwiązania, tylko rozwiązań, bo jak powiedział Einstein „ten, kto ma jedno rozwiązanie problemu, nie zrozumiał problemu

A kiedy mamy rozwiązania to wtedy kierujemy prośby i działamy

Proste, prawda? Tak bardzo proste, a jednocześnie niełatwe.

Co sprawia, ze to nie jest łatwe?

Obserwacja to nie interpretacja

Każdy jest odpowiedzialny za swoje uczucia i działania oraz za realizację swoich potrzeb (ja za moje, Ty za Twoje…).

Działamy, bo chcemy, a nie musimy.

Ludzie działają, żeby zaspokoić swoje potrzeby.

Wszyscy mamy takie same potrzeby, ale wybieramy różne strategie by je zaspokoić

Konflikty rodzą się z przekonania, że jest tylko jeden sposób zaspokojenia danej potrzeby

Gdy ujawniamy swoje potrzeby, mamy większą szansę doczekać się ich zaspokojenia.

Więc,  o co tak naprawdę chodzi?

O empatyczny kontakt – Empatia często jest mylona z sympatią lub litością. Myślimy, że najlepiej okażemy empatię, gdy poczujemy dokładnie to samo, co osoba, której słuchamy, gdy przyjmiemy jej punkt widzenia i się z nim zgodzimy lub gdy zaczniemy jej żałować i obudzi się w nas chęć pomocy.

O szczerość – Szczerość to nie tylko prawdomówność, to także postawa otwartości wobec samego siebie i innych ludzi, która zasadza się na szacunku i uczciwości oraz na prawie do wyrażania siebie.

Jakie są istotne elementy szczerości?

  • świadomość intencji (Po co chcę coś powiedzieć? Czy służy to pogłębieniu kontaktu? Co chcę uzyskać?)
  • klarowność (Co konkretnie chcę przekazać?)
  • forma (rekomenduję 4 kroki Porozumienia bez Przemocy).

Zadaj sobie pytanie, jakie najczęściej masz emocje?

Czy wiesz czego te emocje chcą?  

Poznaj swoje potrzeby i odważ się być sobą, wszyscy inni już są zajęci

Oscar Wild